Օրենսդրություն

«Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքը

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը

«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը

«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային ժողովի կանոնանկարգ» ՀՀ օրենքը

«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքը

«Հեղինակային եւ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

(Պատվի, արժանապատվության, գործարար համբավի պաշտպանությունը)