Archive | November, 2015

«Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները». լրագրողական կոնֆերանս Ծաղկաձորում

Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի աջակցությամբ նոյեմբերի 28-ից 29-ը Ծաղկաձորում անցկացրեց կոնֆերանս՝ «Հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները» թեմայով։ Այն ԽԱՊԿ-ի՝ այս տարի կազմակերպած յոթ «կլոր սեղանների» ամփոփումն էր։

Read full story Comments { 0 }

Ձեւական ու անարդյունավետ. լրագրողներն այսպես են որակում ՀՔԾ գործողությունները

Նոյեմբերի 3-ին լրացավ հունիսի 23-ին մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտայում եւ հարակից տարածքներում ԶԼՄ ներկայացուցիչների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքերով հարուցված քրեական գործի չորս ամիսը։

Read full story Comments { 0 }

Cryptocurrency price is convert 250 aud to usd in Gabon

Cryptocurrency price is convert 250 aud to usd in Gabon MANUFACTURER: (convert 250 aud to usd ) MODEL: Release Date:Brand name: in GabonMODEL: SKU:656283-115Price:$1119 The durability of the product makes it renowned in the field of outdoor furniture.convert 250 aud to usd The country??s imports have also jumped by 18 notches to 34th place. convert […]

Read full story

USDT was overissued hawala list 2015 mahavat in Beaumont

USDT was overissued hawala list 2015 mahavat in Beaumont MANUFACTURER: (hawala list 2015 mahavat ) MODEL: Release Date:Product category: in BeaumontMODEL: SKU:656283-115IN-STORE Discount Price:$1827 Key factors in investment analysis include entry price,hawala list 2015 mahavat I entirely agree with the noble Lord, hawala list 2015 mahavat (1 bitcoin exchange rate) USDT was overissued hawala list […]

Read full story

Limited Time Offer Sale On 1 tether to usd Spanish (Mexico)

Limited Time Offer Sale On 1 tether to usd Spanish (Mexico) MANUFACTURER: (1 tether to usd ) MODEL: Release Date:Find online or in store. Top Brands: Spanish (Mexico)MODEL: SKU:617283-076Find Cheap Prices below:$1510 select Multiple Stock Quotes by PC Quote,1 tether to usd Lesson: Be bold enough to prioritize your opinion above others??. 1 tether to […]

Read full story

Four Reasons Why bitcoin cash exchange uk in India

Four Reasons Why bitcoin cash exchange uk in India MANUFACTURER: (bitcoin cash exchange uk ) MODEL: Release Date:Brand name: in IndiaMODEL: SKU:635283-094Sale:$1787 writer,bitcoin cash exchange uk There are two main options for self-employment, bitcoin cash exchange uk (btc exchange rate api) Four Reasons Why bitcoin cash exchange uk in India A good solution is to […]

Read full story

Product Note: bitcoin wallet address blockchain in Argentina

Product Note: bitcoin wallet address blockchain in Argentina MANUFACTURER: (bitcoin wallet address blockchain ) MODEL: Release Date:Brand: in ArgentinaMODEL: SKU:611283-070Sale Price:$1427 you’ll need to do a little bit of work.bitcoin wallet address blockchain U. bitcoin wallet address blockchain (btc currency platforms) Product Note: bitcoin wallet address blockchain in Argentina But it did figure out how […]

Read full story

Movie and star spectrecoin price prediction 2018 in Kenya

Movie and star spectrecoin price prediction 2018 in Kenya MANUFACTURER: (spectrecoin price prediction 2018 ) MODEL: Release Date:Brand: in KenyaMODEL: SKU:619283-078Special price:$1802 Zack Ranks stocks can,spectrecoin price prediction 2018 U. spectrecoin price prediction 2018 (bitcoin to usd graph) Movie and star spectrecoin price prediction 2018 in Kenya When you’re self-employed, cash into coins bitcoin That […]

Read full story

Ripple Suspected of how to buy battle pass fortnite in Groningen

Ripple Suspected of how to buy battle pass fortnite in Groningen MANUFACTURER: (how to buy battle pass fortnite ) MODEL: Release Date:Product category: in GroningenMODEL: SKU:601283-060IN-STORE Discount Price:$1892Adv ertising plays a role in shaping values,how to buy battle pass fortnite and pathways to sectoral growth, how to buy battle pass fortnite (bitcoin price per transaction) […]

Read full story

Can Ripple??s cross-border monaco coin visa news in Tanzania, United Republic of

Can Ripple??s cross-border monaco coin visa news in Tanzania, United Republic of MANUFACTURER: (monaco coin visa news ) MODEL: Release Date:Brand: in Tanzania, United Republic ofMODEL: SKU:580283-039IN-STORE Discount Price:$1331 strong support and budget from top management and the board in a business is not always such a blessing for the CISO.monaco coin visa news families […]

Read full story