Սոցիոլոգիական հետազոտություն

Թաքնված գրաքննության դրսեւորումները Հայաստանի զանգվածային լրատվության ոլորտում

Սույն հետազոտությունը ԶԼՄ-ների ոլորտում խոսքի ազատության հիմնական խնդիրների բացահայտմանը եւ դրանց հաղթահարման համար առաջարկությունների մշակմանն ուղղված՝ վերջին չորս տարվա ընթացքում ...

Բնակչության տեղեկատվական պահանջմունքները եւ դրանց բավարարումը մարզային ԶԼՄ-ների կողմից

Սույն զեկույցը ներկայացվում է «Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե» հասարակական կազմակերպության` «Հանրային շահերի պաշտպանություն` տարածաշրջանային ԶԼՄ-ների եւ ժուռնալիստական կազմակերպությունների գործունեության հզորացման ...