«Բաց կառավարման գործընկերության» շրջանակում տեղեկատվության ազատության զարգացման ուղղությամբ Հայաստանի պարտավորությունների կատարման մասին

 

2011 թվականի հոկտեմբերից Հայաստանն անդամակցում է «Բաց կառավարման գործընկերություն» (ԲԿԳ) միջազգային նախաձեռնությանը, ինչի շրջանակում ստանձնած պարտավորություններից երեքը վերաբերում է տեղեկատվության ազատության զարգացմանը, մասնավորապես, դրանք են`

-երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց (ԲՊԱ) եկամուտների հայտարարագրերի թափանցիկության ապահովում,

-ՀՀ պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի բովանդակության ստանդարտացում,

-տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ` պետական ծառայողների գիտելիքների եւ հմտությունների զարգացում:

Թվարկված պարտավորություններից վերջինը, ԲԿԳ-ի պաշտոնական կայքում ներկայացված տեղեկությունների համաձայն, 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ համարվում է կատարված, իսկ մյուս երկուսը` իրագործման ընթացքում. աշխատանքներն ավարտելու վերջնաժամկետ է նշանակված 2013 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

2013 թվականի փետրվարից դեկտեմբեր ամիսներին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, «Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ, իրականացրեց այս պարտավորությունների կատարման մոնիտորինգ, ինչպես նաեւ փորձեց գնահատել պետական ծառայողների` տեղեկատվության ազատության մատչելիությունն ապահովելուն վերաբերող գիտելիքներն ու հմտությունները: Սույն ծրագրի նպատակն էր հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը` պետական մարմինների գործունեության վերաբերյալ, եւ իշխանության կառույցների թափանցիկության ու պատասխանատվության զարգացումը:

Ստորեւ ներկայացնում ենք ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը եւ կատարված աշխատանքի արդյունքները: Պարտավորություններից յուրաքանչյուրին հատկացված է առանձին բաժին` իրավիճակի նկարագրությամբ եւ փորձագիտական եզրակացություններով:

Կարդալ ավելին

Հարակից Հոդվածներ