Archive | Reports

Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին 2018թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ


Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին ԽԱՊԿ-ի 2018թ. երրորդ եռամսյակային զեկույց (հուլիս-սեպտեմբեր)


Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին ԽԱՊԿ-ի 2018թ. երկրորդ եռամսյակային զեկույց (ապրիլ-հունիս)


Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին ԽԱՊԿ-ի 2018թ. առաջին եռամսյակային զեկույց (հունվար-մարտ)


2017 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ


2017 թ. երրորդ եռամսյակային զեկույց (հուլիս-սեպտեմբեր)


2017 թ. երկրորդ եռամսյակային զեկույց (ապրիլ-հունիս)


2017 թ. առաջին եռամսյակային զեկույց (հունվար-մարտ)


2016 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ


2016 թ. երրորդ եռամսյակային զեկույց (հուլիս-սեպտեմբեր)