Նպատակներ

Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նպատակներն ու խնդիրները

(Քաղվածք կանոնադրությունից)

Կոմիտեի նպատակներն են.

 • աջակցել խոսքի ազատությանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության կատարելագործմանը
 • աջակցել լրատվամիջոցների եւ պետական մարմինների, ձեռնարկությունների, հա­սա­րա­կական կազմակերպությունների, այլ միավորումների միջեւ կապերի զարգացմանը
 • աջակցել Հայաստանում ազատ, ժողովրդավարական մամուլի կայացմանը
 • նպաստել խոսքի ազատության միջազգային նորմերի հաստատմանը
 • աջակցել լրագրողների մասնագիտական համերաշխության ամրապնդմանը՝ անկախ նրանց ներկայացրած զանգվածային լրատվության միջոցի քաղաքական ուղղվածությունից ու կուսակցական պատկանելությունից
 • պաշտպանել լրագրողների և լրատվամիջոցների իրավունքները

Նշված նպատակներն իրագործելու համար Կոմիտեն լուծում է հետեւյալ խնդիրները.

 • զբաղվում է հետազոտական անկախ գործունեությամբ.
 •  խոսքի ազատությանը եւ այդ իրավունքի խախտումների վերաբերյալ լրատվություն պարունակող տպագիր, ձայնային, տեսաշարային եւ այլ տեղեկատվական նյութեր է հա­վաքում, համակարգում, մշակում, թողարկում եւ տարածում Հայաստանում ու արտասահմանում.
 • մասնակցում է Հայաստանի եւ արտասահմանի իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց միջեւ տեղեկատվության փոխանակման համակարգմանը.
 •  մասնակցում է խոսքի ազատության բնագավառում համագործակցելու հարցերին վերաբերող զանազան կոնֆերանսների եւ խորհրդակցությունների, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտասահմանում.
 • իրականացնում է հրատարակչական գործունեություն, պատրաստում է հրապարակումներ եւ հեռստուռադիոհաղորդումներ.
 • կազմակերպում է զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցների լրագրողների մասնագիտական մերձեցմանն ուղղված համատեղ գործողություններ, հանդիպումներ եւ այլ միջոցառումներ.
 • միջազգային կապեր է հաստատում.
 • հենվելով իր աշխատակազմի վրա՝ Կոմիտեն պայմանագրային հիմունքներով ներգրավում է նաեւ անհրաժեշտ մասնագետների.
 • Կոմիտեի անդամներին եւ հաստիքային աշխատողներին գործուղում է արտասահման.
 • մասնակցում է սեմինարների, հանդիպումների, լրագրողների ուսուցման կազմակերպմանը.
 • լրատվություն է փոխանակում իր գործընկերների հետ.
 • իր գործունեության ապահովման նպատակով Կոմիտեն կարող է որպես սեփականություն ունենալ եւ վարձակալել շենքեր, շինանյութեր, սարքավորումներ եւ այլ սեփականություն։

Կոմիտեն իր գործունեության ժամանակ առաջնորդվում է գործարար համագործակցության, խոսքի ազատության իրավունքի համընդհանուր միջազգային սկզբունքներով ու չափանիշներով։